Osoba, która bierze udział w dwóch wybranych przez siebie szkoleniach indywidualnych, dokonuje płatności według obowiązującego cennika i otrzymuje 15% zniżki na kolejne, realizowane w tym samym Centrum Kształcenia.