Osoba, która  bierze udział w szkoleniu odbiera kartę zniżkową CK ZDZ Warszawa. Karta uprawnia do skorzystania ze zniżki na wybrane organizowane przez Centrum Kształcenia w Warszawie szkolenie. Wysokość zniżki (nie mniej niż 5%) jest związana z rodzajem szkolenia i podlega indywidualnym negocjacjom z ośrodkami kształcenia działającymi w strukturze Centrum. Karta ważna jest przez 12 miesięcy.