WEB EDITING/STARTER POŁĄCZONY Z OBRÓBKĄ OBRAZU
Cel nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne tworzenie strony internetowej
Czas trwania 80 godzin
Wymagania podstawowa znajomość komputera, znajomość pakietu Office(Word) - podstawowy, znajomość zagadnień internetu w tym: poczta i email - podstawowy
Zakres interfejs programu graficznego, technika pracy na warstwach, selekcja, podstawowe narzędzia malarskie, praca z tekstem, podstawy techniki animacji Flash, narzędzia Flash, tekst w formacie Flash, warstwy, animowanie, teoretyczne wprowadzenie do technologii tworzenia stron www, biblioteki JQuery, struktura dokumentu HTML, praca z tekstem, elementami graficznymi i tworzenie hiperłączy, tabele, formularze z zastosowaniem języka programowania oraz skryptów php, własny projekt strony www, nowoczesne metody osadzania stylów CSS na stronach www, style dla sekcji BODY, style dla tekstu, style dla hiperłączy, style dla List,  style la Formularzy, style dla Tabel, formatowanie stylami innych elementów HTML, FTP – systemy serwerowe, publikowanie stron www na serwerach
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz  po zdanym egzaminie zewnętrznym Certyfikatu ECDL Webstarter/Web Editing

Formularz kontaktowy

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA
Cel nabycie umiejętności obsługi komputera
Czas trwania 45 - 60 godzin
Wymagania bez szczególnych wymagań
Zakres budowa komputera, środowisko Windows, edytor tekstu Word, redagowanie dokumentów, arkusz kalkulacyjny Excel, podstawowa obsługa Internetu, poczta elektroniczna; istnieje możliwość wyboru modułu:
• podstawowy
• zaawansowany
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA PROGRAMU EXCEL
Cel nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie umiejętności wykorzystania komputerowych programów użytkowych tj. arkusze kalkulacyjne Excel
Czas trwania 30 - 60 godzin
Wymagania bez szczególnych wymagań
Zakres budowa ,działanie i oprogramowanie komputera, rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, podstawowe operacje programu Excel, formuły i funkcje, formatowanie danych, drukowanie danych, grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zmiana podstawowych ustawień  arkusza, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb; istnieje możliwość wyboru modułu:
• podstawowy
• zaawansowany
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

ECDL - EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
Cel przygotowanie do egzaminów ECDL
Czas trwania 150 godzin
Wymagania znajomość podstaw obsługi komputera
Zakres • moduł I Podstawy technik informatycznych
• moduł II Użytkowanie komputerów
• moduł III Przetwarzanie tekstów
• moduł IV Arkusze kalkulacyjne
• moduł V Bazy danych
• moduł VI Grafika menedżerska i prezentacyjna
• moduł VII Usługi w sieciach informatycznych każdy moduł kończy się egzaminem.
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu teoretycznego (moduł I) oraz sześciu egzaminów praktycznych (moduły II-VII) uczestnik uzyskuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) uznawany przez kraje Unii Europejskiej
Uwagi szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych

Formularz kontaktowy