BARISTA
Cel przyuczenie do zawodu baristy
Czas trwania 40 godzin, w tym 30 godzin ćwiczeń
Wymagania ukończony 18 rok życia
Zakres historia kawy, gatunki, uprawa, palenie kawy; metody przyrządzania kawy, zasady parzenia; zajęcia praktyczne; praca z ekspresem, konserwacja sprzętu, sporządzanie espresso, dodatki, zasady spieniania
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

BARMAN
Cel przyuczenie do zawodu barmana
Czas trwania 50 godzin, w tym 25 godzin ćwiczeń
Wymagania ukończony 18 rok życia
Zakres wyposażenie i sprzęt baru, przygotowanie baru do obsługi klienta, technika sporządzania koktajli i napojów - teoria i ćwiczenia, serwowanie napojów przy barze, rozliczenie baru. Alkohole i materiały w cenie.
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

KUCHARZ
Nazwa szkolenia KUCHARZ
Cel poznanie zasad żywienia, organizacji produkcji, przepisów kulinarnych
Czas trwania od 120 do 144 godzin
Wymagania wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia /badanie na nosicielstwo/
Zakres organizacja produkcji, zasady żywienia, towaroznawstwo spożywcze, maszyny i urządzenia, surowce gastronomiczne, zajęcia praktyczne :techniki sporządzania dań podstawowych, techniki sporządzania zup, dodatki do zup; przekąski, wypiek ciast, desery i napoje, potrawy specjalistyczne, ekspedycja potraw; przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP)  i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system HACCP
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

KUCHARZ- KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO, POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
Cel teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika dzięki uzyskaniu umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu kucharza
Czas trwania I. 30 godz. ogólny kurs teoretyczny:
usystematyzowanie i/lub uzupełnienie wiedzy z zakresu zagadnień ogólnych, których znajomość jest wymagana podczas egzaminów kwalifikacyjnych, rachunkowość zawodowa i dokumentacja działalności gospodarczej, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

II. 150 godz. kurs zasadniczy:

1. 60 godz. zajęcia teoretyczne zawodowe:
organizacja produkcji, zasady żywienia, towaroznawstwo spożywcze, maszyny i urządzenia,
surowce gastronomiczne

2. 90 godz. zajęcia praktyczne zawodowe:

techniki sporządzania dań podstawowych, techniki sporządzania zup, dodatki do zup; przekąski, wypiek ciast, desery i napoje, potrawy specjalistyczne, ekspedycja potraw; przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system HACCP.

W zależności od posiadanych kwalifikacji i wiedzy teoretycznej klienta, istnieje możliwość uczestnictwa
w wybranej części kursu.
Wymagania posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
Zakres Towaroznawstwo. Zasady żywienia. Rachunek zawodowy. Organizacja produkcji. Podstawowe zasady HCCP. Zajęcia praktyczne z gotowania : potrawy z mięsa: drobiowego, wieprzowego ,z ryb. Wyroby mączne, potrawy kuchni włoskiej, meksykańskiej, śródziemnomorskiej i polskiej. Potrawy z jaj, potrawy dietetyczne i wegetariańskie
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

KUCHNIA ŚWIĄTECZNA I OKAZJONALNA
Nazwa szkolenia KUCHNIA ŚWIĄTECZNA I OKAZJONALNA
Cel rozwijanie pasji i umiejętności kulinarnych we własnym zakresie, jak również dla osób pracujących w gastronomii w celu uzupełniania kwalifikacji zawodowych
Czas trwania od 5 do 10 godzin
Wymagania wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia /badanie na nosicielstwo/
Zakres zasady przygotowywania potraw, łączenia smaków, charakterystyczne przyprawy.
zajęcia praktyczne – sporządzanie wybranych potraw, charakterystycznych dla okresów świątecznych i innych okazji
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

CARVING
Cel Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania dekoracji gastronomicznych- carvingu
Czas trwania 10 godzin
Wymagania brak
Zakres omówienie zasad BHP przydatnych podczas pracy z narzędziami , historia i pochodzenie carvingu, opis czynności i technik w carvingu,  wykonanie rzeźb i elementów dekoracyjnych  z warzyw i owoców, zasady eksponowania i przechowywania kompozycji
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

ZASADY, REGUŁY i WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - moduł
Cel właścicieli firm zajmujących się produkcją i obrotem żywności, kierowników produkcji, pełnomocników ds. jakości oraz wszystkich osób, które współpracują przy wdrażaniu systemu HACCP
Czas trwania 8 godzin, 1 dzień
Wymagania aktualne badania na nosicielstwo
Zakres prawodawstwo w UE i Polsce w zakresie produktów spożywczych, bezpieczeństwo i jakość zdrowotną żywności w świetle przepisów krajowych, jakość żywności, systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie żywności, wymagania techniczne i higieniczne dla zakładów w świetle wprowadzania HACCP, podstawowe pojęcia i definicje stosowane w systemie HACCP, rodzaje i charakterystykę zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, rodzaje i charakterystykę zagrożeń chemicznych, rodzaje i charakterystykę zagrożeń fizycznych, etapy wprowadzania systemu HACCP, zasady systemu HACCP, zasady opracowywania schematów blokowych procesów technologicznych, analizę zagrożeń i oszacowanie ryzyka za pomocą „drzewa decyzyjnego”, ustalenie krytycznych punktów kontroln (CCP), wartości parametrów, krytycznych i ich tolerancji, opracowanie procedur monitorowania, określanie działań korygujących i weryfikacji systemu, zasady tworzenia dokumentacji, korzyści i trudności wynikające z funkcjonowania systemu HACCP. Istnieje możliwość dołączania modułu do kursów:
• kasy fiskalne
• barman
• kelner
• kucharz
• dietetyka w żywieniu
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu ważne przez 5 lat

Formularz kontaktowy

DIETETYKA W ŻYWIENIU
Cel przygotowanie do stosowania dietetyki w żywieniu zbiorowym
Czas trwania 50 godzin
Wymagania minimum średnie wykształcenie
Zakres sylabus, składniki odżywcze, ocena wartości odżywczych produktów spożywczych, wartości odżywcze pożywienia oraz metody ich określania, normy żywieniowe, zasady planowania wyżywienia, klasyfikacja diet, podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem w firmie systemu HACCP
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy