PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Cel przyuczenie do zawodu
Czas trwania 40-80 godzin 1-5 razy w tygodniu przez 3 tygodnie
Wymagania minimum wykształcenie podstawowe, ukończony 18 rok życia, dobry stan zdrowia
Zakres wiadomości z zakresu technologii sprzątania i utrzymywania czystości, szkolenie praktyczne w zakresie sprzątania i utrzymania czystości.
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
Cel przygotowanie do egzaminu w specjalności architektonicznej
Czas trwania 36 godzin
Wymagania określone ustawą „Prawo Budowlane” - podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę architektów lub izbę inżynierów budownictwa
Zakres przepisy prawa budowlanego, przepisy branżowe, kodeks postępowania administracyjnego, przepisy BHP. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym wiedzę kursanta przed przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Państwową
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy